قبلی | بعدی ( 23 از 97 )
استیل  نقره .طلایی. رینگی

استیل  نقره .طلایی. رینگی

تابلو سازی

هدف یا وسیله؟


امروزه تابلو های سر در فروشگاهی از تاثیر گذار ترین نوع تبلیغات به حساب می آیند و علاوه بر زیبایی بصری شهری ، نقش کارکردی معرفی کالا و خدمات بر عهده می گیرد و در نهایت موجب فروش و پویایی کسب و کار می گردد .
تابلو های تبلیغاتی به عنوان یک گذاره تبلیغاتی به دنیای تبلیغات اصالت دارد و ملزم به پیروی از قوائد آن می باشد و در تقسیم بندی تبلیغات زیر مجموعه تبلیغات
BTL
Below  the line
تبلیغات زیر خط
قرار می گیرد.
براستی تابلو سازی ایران چقدر در خدمت صنعت تبلیغات است ؟
دیوید اگیلوی معتقد است تبلیغی تاثیر گذار است که مخاطب را به تفکر درباره آن چه ما میخواهیم وا دارد نه این که مجذوب خود تبلیغ کند .
آیا تابلو سازان خود را متعهد به اثر گذاری تابلو تبلیغاتی می دانند یا صرفا به خلق یک اثر هنری می اندیشند.
تبلیغات وسیله ای است برای رسیدن به هدف و هدف چیزی جز افزایش میزان فروش و در نهایت افزایش سود برای تبلیغ کننده نمی باشد و تعهد تابلو ساز باید بر متقاعد کردن افراد و ایجاد ارتباط با کسب و کار مورد نظر باشد با استفاده از گرافیک، رنگ آمیزی و فونت متناسب با هویت برند .
در پاره ای از موارد یک تابلو قاب بنر ساده می تواند تاثیر گذار تر از یک تابلو کامپوزیت ، ترمو وود با حروف برجسته ترکیبی باشد .
به خاطر داشته باشیم یک تابلو ساز به عنوان یک تبلیغات چی ابتدا به ساکن یک کارشناس پیشبرد فروش است نه یک تولید کننده آثار هنری.
تابلو ساز نباید صرفا به فکر آفرینش یک اثر هنری باشد بلکه به اندیشه انتخاب یک تابلو متناسب با هویت کسب و کار مورد نظر باشد.  
مراد نویسنده مبین این نکته است که زیبایی یک تابلو به مفهوم موثر بودن آن نیست گاهی یک تابلو بسیار ساده و کم بها بزرگ ترین تاثیر را به جا می گذارد .
این بدین مفهوم نیست که تمامی تابلو سازی در کیفیتی ناچیز و محدود انجام شود منظور این است که متریال ، شکل ، طنین ، گرافیک ، رنگ آمیزی و فونت تابلو مرتبط با هویت کسب و کار در نهایت ایجاد ارتباط با گروه هدف کسب و کار مورد نظر باشد .
کارشناس مدیریت تبلیغات تجاری. شرکت نگاه اسان